سیستم کنترل ترافیک مرکزی پرو-ری اسکادا مجموعه نرم افزاری است که به منظور جمع آوری، پردازش، نمایش و آرشیو اطلاعات درباره ترافیک قطار و کنترل آن ایجاد شده است.

این مجموعه نرم افزاری تحت سیستم عملیاتی زمان واقعی QNX  برای سیستم های نصب شده راه اندازی شده است. سیستم عملیاتی QNX به سیستم عامل های زیادی منتقل شده است و می تواند روی هر نوع پردازشگر مدرنی که با سیستم های نصب شده استفاده می شود عمل کند.

پرو-ری اسکادا موارد ذیل را انجام می دهد:

 • جمع آوری و آنالیز داده های دریافتی از متعلقات کنار ریل سیستم (نقاط خاص، چراغ های راهنمایی، سنسورهای نقاط، غیره)
 • ارسال سیگنال تجسم وضعیت
 • نگهداری تاریخچه و آرشیو کردن وضعیت های سیستم، سیگنال ها و موقعیت های اضطراری
 • کنترل مرکزی متعلقات سیستم از ایستگاه کاری اتوماتیک اپراتور
 • انتقال داده بصورت قابل اطمینان و ایمن به مرکز کنترل عملیات
 • تفکیک حق دسترسی و اجازه دسترسی منابع داده و امکانات کنترلی

محتوای سیستم

سطح ایستگاه

سطح ایستگاه شامل مکان های کاری اپراتور خودکار (AWP) و مجموعه ای از ایستگاه سرورها که برای دریافت، پردازش و ذخیره اطلاعات از دارایی متعلقات کنار ریل در نظر گرفته شده اند، می باشد. سطح ایستگاه شامل مکان های کاری اپراتور خودکار (AWP) و مجموعه ای از ایستگه سرورها که برای دریافت، پردازش و ذخیره اطلاعات از دارایی متعلقات کنار ریل در نظر گرفته شده اند، می باشد.

سطح مرکز کنترل عملیات

سطح مرکز کنترل عملیات شامل AWP های اپراتور و همچنین سیستم تنظیم AWP ، تجهیزات ارتباطی با سطح ایستگاه، دیوار ویدئویی و پایگاه سرور داده برای جمع آوری و ذخیره وضعیت عناصر سیستم و همچنین تاریخ وضعیت سیستم در نظر گرفته شده است.

Operations Control Center Level

ساختار اجزای سیستم

سیستم پرو-ری اسکادا شامل کلایِنت، سرور پایگاه داده، سرور و دستگاه های ناد می باشد.

کلایِنت بخشی از سیستم است که موجب تعامل با کاربران می شود و شامل دیوار ویدئویی می شود، که اطلاعات کلی راجع به وضعیت همه عوامل سیستم و AWP ِاپراتور را به نمایش می گذارد. این مورد، اطلاعات بخش های به خصوص سیستم را نمایش داده و آنها را کنترل می کند.

سرور پایگاه داده بخشی از سیستم است که ذخیره سازی را تضمین نموده و اطلاعات مربوط به ترتیب وضعیت و تنظیمات را فراهم می کند. این بخش شامل پایگاه داده وضعیت عناصر سیستم، پایگاه داده شرح عناصر سیستم و همچنین شرح مجموعه کلاینت (به عنوان مثال وضعیت فعلی عناصر سیستم) می شود.

سرور ناد شامل سرور پایگاه داده و سرور استدلال، ماژول مجموعه تاریخ، درایور دستگاه MODBUS RTU ، درایور دستگاه MODBUS TCP  و درایور افزوده ی کاستوم.

دستگاه های سیستم شامل دستگاه MODBUS RTU ، دستگاه MODBUS TCP، دستگاه افزوده کاستوم.

System Components Structure PRO-SCADA

به منظور تحقق بخشیدن به تعامل بین کاربران و سخت افزار، سیستم شامل اجزای زیر است:

 • کاربرانی که به دنبال تغییرات پیچیده در وضعیت دستگاه های سخت افزاری و در صورت لزوم کنترل آنها را دارند؛
 • ترمینال که تعامل و روابط دوستانه را بین کاربران و دستگاه های سخت افزاری فراهم می کند.

پایانه شامل اجزای نرم افزاری زیر می باشد:

 • ماژول وضعیت صفحه نمایش که وضعیت فعلی سخت افزار و استدلال عناصر سیستم کاربران را نشان می دهد؛
 • ماژول وضعیت تاریخ نمایش که شرح وضعیت تغییرات کاربران در عناصر سخت افزاری سیستم و استدلال را نشان می دهد؛
 • ماژول کنترل وضعیت که به کاربران اجازه می دهد تا وضعیت عناصر سخت افزاری سیستم را تنظیم کرده و یا تغییر دهند؛
 • ماژول احراز هویت یک سیستم تایید و تمایزبخشی حقوق دسترسی کاربر به کارکرد مختلف کنترل سیستم است.

سرورها برای دریافت، پردازش و جمع آوری اطلاعات از دستگاه های سخت افزاری و پایانه ها در نظر گرفته شده اند. سرورها موظف به انجام امور زیرمی باشند:

 • داده تجزیه و تحلیل و جمع آوری. سرورها داده های سخت افزاری و اجزای استدلال سیستم را پردازش و جمع آوری می کنند.
 • کنترل دستگاه های سخت افزاری سیستم. سرور دستورات مربوط به قطعات سخت افزاری سیستم را جمع آوری، پردازش و منتقل می نماید.
 • پیکربندی اجزای سیستم. سرورها تغییرات ایجادی در سخت افزار و اجزای استدلال سیستم را پردازش و ذخیره می کنند.
 • تجمیع و پردازش تاریخ تغییر. سرورها وضعیت تاریخ استدلال و قطعات سخت افزاری سیستم را جمع آوری و پردازش می نمایند.

مزایای استفاده ازسیستم اجرایی پرو-رِی اسکادا

ظرفیت اطلاعات و اطمینان بخشی

High Information Capacity and Reliability

سیستم اجرایی اجازه تجزیه و تحلیل مقادیر زیادی از اطلاعات در مورد وضعیت سیستم دستگاه مناسب برای آرشیو را می دهد.

تجزیه و تحلیل عملیات اپراتور

Analyze of Operator’s Actions

نگهداری تاریخچه وضعیت دستگاه سیستم اجازه می دهد تا اقدامات اپراتور، تعریف اشتباهات و اصلاح آنها تجزیه تحلیل شوند.

بهبود کیفیت کار اپراتور

Improving the Quality of Operator’s Work

تعامل و روابط دوستانه سیستم باعث کاهش سطح خستگی و افزایش دقت کار اپراتور می گردد.

سازگاری

Adaptability

این سیستم باز و قابل توسعه است و می توان آن را به هر نوع از سیستم به هم پیوسته الکتریکی متصل کرد. این سیستم در مرحله طراحی و همچنین در مرحله نوسازی در حین عملیات به آسانی قابل انطباق است.