Vận tải đường sắt

smart_solutions_for_realway_transport_2017_eng_cover

Các giải pháp thông minh trong lĩnh vực vận tải đường sắt

Giao thông công cộng

media02_smartcity

Giải pháp thông minh cho giao thông đô thị. Quản lý giao thông, điều khiển hoạt động của phương tiện, kiểm soát thanh toán và hệ thống thông tin

Hệ thống đậu xe tự động

media03_afc_parking

Đánh giá của hệ thống thu phí tự động LOT PARKING. Quy trình vận hành và hệ thống thiết bị