Hệ thống thanh toán cục bộ cho công viên Khu vui chơi trung tâm Gorky ở Kharkiv, Ukraina
Hệ thống thanh toán cục bộ cho Khu nghỉ dưỡng trượt tuyết