skip to Main Content
Relay Processing Based Interlocking System (RPI)

Hệ thống liên khóa dựa trên hoạt động của role – bộ xử lý là một hệ thống có nhiệm vụ hiện đại hóa các hệ thống liên kết bằng rơle hiện tại và đạt được mức độ mới trong kiểm soát chạy tàu mà vẫn giữ nguyên cấu trúc của các thiết bị ngoài trời.

Sự kiểm soát tập trung như vậy cho phép đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị lộ trình, nâng cao an toàn giao thông, giảm số lượng nhân công tại ga và tăng sức chứa của ga.

Việc ứng dụng vi thiết bị kiểm soát cùng các công nghệ hiện đại khiến hệ thống trở nên đáng tin cậy và dễ dàng bảo trì, bảo dưỡng.

Hệ thống RPI được sử dụng với mục đích hiện đại hóa các nhà ga hiện hành với bất cứ số lượng ghi nào, được trang bị liên kết bằng điện (EI), giữ nguyên các thiết bị ngoài trời sẵn có.

Việc sử dụng hệ thống liên khóa dựa trên hoạt động của rơle – bộ xử lý là một bước đệm mới, nhanh chóng hợp lý để tiến tới một trình độ công nghệ mới trong quản lý tự động. Các sơ đồ role ở cấp dưới có độ tin cậy cao và đã quen thuộc với người vận hành sẽ được giữ nguyên, còn cấp trên sẽ được vận hành trên một nền tảng mới.

Việc thay thế bảng điều khiển bằng một nơi làm việc tự động với máy tính công nghiệp hiện đại và công thái của người vận hành cho phép sử dụng giao diện thông minh của hệ thống.

Các chức năng của hệ thống

Hệ thống liên khóa dựa trên hoạt động của rơle – bộ xử lý cho phép:

  • Điều khiển các thiết bị tự động tại ga
  • giám sát trạng thái các thiết bị tự động tại ga
  • vận hành tàu an toàn
  • chẩn đoán các thiết bị tự động
  • truyền tin tới các hệ thống ở cấp độ tương đương hoặc cao hơn (các hệ thống điều hành tập trung)
  • lưu trữ thông tin về trạng thái của các thiết bị quản lý, hoạt động của người vận hành cũng như dữ liệu chẩn đoán của các thành phần trong hệ thống.

Cấu tạo hệ thống

Cấp trên

Cấp trên của hệ thống bao gồm các thiết bị quản lý, kiểm soát. Tại cấp này bảng điều khiển được thay thế bằng nơi làm việc tự động hiện đại vơi các máy tính công nghiệp:

  • nơi làm việc chính và dự phòng của các nhân viên trực tại ga được dùng để điều khiển các thiết bị RPI tại ga
  • nơi làm việc tự động của kỹ thuật viên có chức năng kiểm soát các thiết bị liên kết

Cấp trung

Cấp trung là một tập hợp phần cứng và phần mềm có chức năng quản lý và kiểm tra liên kết logic, gửi lệnh điều khiển cũng như đảm bảo kết nối giữa các hệ thống. Ở cấp này sẽ xuất hiện những thiết bị kiểu rơ-le và cả vi xử lý.

Cấp dưới

Cấp dưới của hệ thống bao gồm các thiết bị điều khiển như ghi, đèn giao thông, sơ đồ điện (hộp dây, mối nối trở kháng, vv.).

Relay Processing Based Interlocking System (RPI)

Ưu điểm của việc sử dụng hệ thống RPI

Reduction of Post Service Room Areas

Giảm diện tích phòng sau dịch vụ

Việc sử dụng công nghệ dựa trên hoạt động của role – bộ xử lý cho phép giảm thiểu kích cỡ phòng dịch vụ;

System Modernization

Hiện đại hóa hệ thống

Hệ thống có thể được nâng cấp bằng giao thức protocol, lưu trữ (chức năng hộp đen) và tự động hóa trong điều khiển cài đặt tuyến đường;

Minimization of Human Factor

Giảm thiểu tối đa yếu tố con người

Giao diện thông minh của hệ thống giảm thiểu tối đa khả năng xảy ra sai sót hay trì hoãn trong hoạt động của người vận hành (gợi ý, nhắc nhờ bằng lời nói hay điều khiển logic hành động của con người);

Increased Scope of the Information

Tăng phạm vi thông tin

Việc ứng dụng hệ thống cho phép tăng khối lượng thông tin, được sử dụng ở các khu gian, đương ngang và các đối tượng kiểm soát khác;

High Reliability

Độ tin cậy cao

Hệ thống có tính tin cậy cao nhờ các phương tiện hỗ trợ máy điều khiển vận hành từ xa và máy báo hiệu từ xa.

Back To Top