skip to Main Content
Automated Cab Signaling

Báo hiệu tự động từ buồng lái (ACS) là một hệ thống báo hiệu vận tải đường sắt có nhiệm vụ truyền các tín hiệu tới ga điều khiển phương tiện đường sắt.

Hệ thống ACS cung cấp:

  • hình thức báo hiệu trên buồng lái của tàu, cho phép tàu chuyển động khi có không gian trống với độ dài không ngắn hơn khoảng cách dừng được thiết kế của tàu với giới hạn tốc độ hoặc cấm chuyển động và yêu cầu dừng;
  • kiểm soát liên tục khi quá tốc độ cho phép và tự động phanh khi vượt tốc;
  • tự động thả phanh của tàu sau khi tốc độ được giảm tới mức cho phép;
  • hệ thống phanh tự động để tàu dừng hẳn trong các trường hợp: trước khi tới khu gian đang bị chiếm dụng; trước khu gian, nơi thiết bị phát hiện tàu có dấu hiệu trục trặc, khi việc nhận tính hiệu bị gián đoạn, trước khi đèn giao thông chuyển sang màu đỏ hay khi quá tốc;
  • kiểm soát hành vi của người lái tàu khi các thiết bị ACS của tàu bị tắt.

ACS

Hệ thống ACS bao gồm:

  • các thiết bị truyền dữ liệu ngoài trời;
  • các thiết bị nhân và giải mã, các thiết bị chỉ dẫn, cảm biến và điều hành trên tàu;
  • các thiết bị có khả năng kết hợp vận hành ACS với các bộ phận báo hiệu khác.
Back To Top