skip to Main Content
Public Address System

Hệ thống địa chỉ công cộng nhằm cung cấp địa chỉ cho hành khách qua thông báo bằng giọng nói tại các điểm dừng chân và tại các giao lộ.

Thông báo bằng giọng nói cho hành khách là một phần bổ sung của Hệ thống thông tin hành khách (PIS) cho phép thực hiện các chức năng sau:

  • thông báo về thời gian khởi hành/thời gian đến của xe buýt với chỉ dẫn về tuyến đường;
  • thông báo bằng giọng nói cho hành khách về những thay đổi trong lịch trình xe buýt (trì hoãn, hủy bỏ, vv);
  • cung cấp thông tin dịch vụ (thông tin về cách sử dụng các thiết bị hệ thống AFC, thông tin về các yêu cầu về an toàn, vv);
  • bắt buộc chuyển các tin nhắn thoại đến các nhân viên phụ trách của hệ thống PAS đến bất kỳ trạm nào;
  • bắt buộc chuyển các tin nhắnthoại đến các nhân viên phụ trách tại trạm;
  • báo cáo cảnh báo (cháy, đe dọa khủng bố, vv);
  • cung cấp thông tin khách du lịch và quảng cáo (xem tại trạm);
  • khả năng phát sóng nhạc nền.

Hệ thống PAS nhận được thông tin từ các hệ thống khác (Hệ thống định vị toàn cầu, Hệ thống thông tin hành khách) được thực hiện đồng bộ đối với hành khách. Hệ thống PAS có các giao diện tương tác với các hệ thống khác ví dụ như hệ thống chữa cháy.

Back To Top