skip to Main Content

Để đảm bảo an ninh và kiểm soát việc vào ra các cơ sở giáo dục đại học, chúng tôi cung cấp các hệ thống bao gồm:

 • cửa quay được trang bị các đầu đọc thẻ không tiếp xúc (giá ba chân và cổng ap, trên 10 kiểu mẫu);
 • các phụ kiện chặn lối đi (cửa phụ, hàng rào, thanh chắn, vv);
 • phần cứng giám sát bằng video (máy ảnh, màn hình giám sát);
 • phần mềm đặc biệt để vận hành thiết bị.
Turnstyle Expert at Medical University, Kharkiv

Thực hiện ACS (Hệ thống kiểm soát vào ra) cho phép những người có thẩm quyền ở trường đại học giải quyết một số vấn đề:

 • Hạn chế việc ra vào tại các cơ sở của trường đại học: chỉ cho phép những thành viên của cộng đồng nhà trường và nhân viên;
 • Theo dõi tình hình bên trong tòa nhà bằng cách sử dụng một hệ thống giám sát bằng video;
 • Đưa ra thống kê chi tiết về các lượt ra vào để theo dõi sự có mặt của sinh viên hoặc cải thiện việc quản lý thời gian làm việc của các cán bộ giảng dạy;
 • Giảm bớt chi phí cho việc cung cấp an ninh trong cơ sở trường đại học.

Đối với trường của bạn, chúng tôi đề xuất:

 • Lắp đặt một cửa quay (hoặc một số cửa quay) bảo đảm và một máy tính để điều khiển cửa quay này.
 • Triển khai phần mềm quản lý hệ thống.
 • Cung cấp cho sinh viên và giáo viên thẻ ra vào.
 • Cài đặt một ứng dụng web với một giao diện thân thiện với người dùng.

Trong những năm gần đây, hệ thống kiểm soát ra vào đã được phổ biến trên diện rộng và hiện diện trong nhiều lĩnh vực. Hệ thống của chúng tôi hoạt động một cách trơn tru, kiểm soát lối vào tòa nhà một cách tuyệt đối, tuy nhiên bạn có biết điều gì làm cho hệ thống trở nên thực sự đặc biệt không? Ứng dụng dựa trên web đặc biệt giúp cho các bậc phụ huynh và giáo viên quản lý được quá trình học tập ở trường của con em mình.

Phần mềm giúp các bậc phụ hunh gần gũi hơn với cuộc sống ở trường của con mình:

 • Thông báo ở dạng SMS đúng vào lúc con bạn đi vào trường và ra ngoài.
 • Thống kê về sự hiện diện trên lớp của con bạn trong khoảng thời gian đã chọn.
 • Các báo cáo trực tuyến về điểm số của con bạn (mô-đun “sổ ghi điện tử”).
 • Có thể theo dõi ý kiến của giáo viên và việc chuyển tiếp trực tuyến.
 • Truy cập vào lịch trình và bài tập của con em của bạn.

Hơn 80% phụ huynh không được thông báo về khả năng lắp đặt hệ thống kiểm soát ra vào hiệu quả tại trường.

Các bậc phụ huynh thân thương luôn quan tâm đến cuộc sống và sức khoẻ của con mình. Ở nhà, con họ luôn được an toàn, còn ở trường thì sao? Cách đơn giản nhất để cải thiện sự an toàn tại trường của con bạn một cách đáng kể – là lắp đặt hệ thống kiểm soát ra vào tự động chuyên dụng.

Hệ thống này nhằm giúp hiệu trưởng quản lý tất cả các hoạt động giảng dạy và học tập trong mọi giai đoạn – hệ thống xuất ra các báo cáo khác nhau về công việc của giáo viên, tiến độ lớp học, vv, ví dụ:

 • Dữ liệu về sinh viên chuyển trường hoặc sinh viên đã tốt nghiệp.
 • Thành phần các sinh viên trong lớp học.
 • Các hồ sơ về cán bộ giảng dạy (thời gian làm việc, thời gian giảng dạy, sự chậm trễ, vv).
 • Dữ liệu về cơ sở hạ tầng trường học.
 • Dữ liệu về các hoạt động ngoại khóa.
 • Phân tích so sánh tiến độ học tập.
 • Báo cáo tương tác về kết quả đánh giá học tập cuối cùng.

Mô-đun trợ giúp giáo viên cho phép các hoạt động quản lý sau:

 • Đánh giá việc học tập của sinh viên, nhận xét về điểm số.
 • Viết nhận xét về hạnh kiểm của sinh viên.
 • Tạo ra biểu đồ hiện diện của sinh viên trên lớp.
 • Gửi tin nhắn cho phụ huynh hoặc ban điều hành nhà trường.
 • Xem lịch trình các lớp học và các hoạt động của trường.
 • Quản lý thời khoá biểu, các hoạt động ngoại khóa của các lớp.
 • Xem lại thông báo và tin tức của trường.

Hệ thống kiểm soát ra vào cũng là một công cụ hỗ trợ thuận tiện cho các hiệu trưởng trường đồng thời cung cấp các báo cáo và các chức năng sau:

 • Tiến độ học tập của toàn trường và của các sinh viên hoặc lớp học được chọn.
 • Tất cả hồ sơ cá nhân của sinh viên trong trường.
 • Quản lý thời khóa biểu của trường.
 • Tạo ra báo cáo cho các cơ quan nhà nước hoặc chính quyền thành phố.
Back To Top