skip to Main Content

Hệ thống thu tiền vé tự động chuẩn bị cho việc thu tiền vé tự động trên tuyến đường, kiểm soát ra vào các trạm, kiểm soát và phân tích lượng hành khách cũng như kiểm soát các chính sách thuế quan.

Vé có mã vạch, thẻ token thông minh, thẻ thanh toán không tiếp xúc theo tiêu chuẩn MIFARE® và thẻ ngân hàng được sử dụng làm phương tiện thanh toán trong hệ thống. Vé có mã vạch và thẻ token thông minh được sử dụng làm phương tiện thanh toán tiền vé một lần. Thẻ thanh toán không tiếp xúc theo tiêu chuẩn MIFARE® và thẻ ngân hàng được sử dụng làm phương tiện thanh toán tiền vé nhiều lần lặp lại.

Thẻ MIFARE® cũng có thể được sử dụng làm vé theo mùa cho các mục đích khác nhau.

Mỗi hệ thống phụ bao gồm phần mềm và phần cứng và chuẩn bị thực hiện các chức năng của hệ thống phụ. Mỗi hệ thống phụ bao gồm các địa điểm làm việc tự động, cho phép kiểm soát hoạt động của hệ thống và nhận dữ liệu cần thiết. Trung tâm của hệ thống là một trung tâm xử lý (nốt mạng máy chủ trung tâm). Bộ thiết bị máy chủ với phần mềm tương ứng, cung cấp hoạt động của hệ thống, được cài đặt tại trung tâm xử lý.

Automated Fare Collection System Scheme

Ưu điểm của việc triển khai hệ thống AFC:

 • tăng doanh thu thu tiền vé;
 • phân tích hồ sơ về lượng hành khách để quản lý tính hiệu quả của tuyến giao thông;
 • khả năng thực hiện chính sách linh hoạt (theo khoảng cách, vùng, vv);
 • thực hiện các hệ thống đáng tin cậy khác nhau;
 • ngăn chặn gian lận đối với cả hành khách cũng như nhân viên của công ty vận tải;
 • giảm chi phí cho việc thu tiền vé;
 • phát triển hệ thống báo cáo mở rộng để theo dõi lưu lượng tài chính trực tuyến;
 • tăng sự hấp dẫn về giao thông công cộng đối với hành khách;
 • cải thiện môi trường do giảm việc sử dụng phương tiện giao thông cá nhân.
Fare Collection Process

Hệ thống AFC nhằm thực hiện các chức năng sau:

 • phát hành thẻ không tiếp xúc với các tính năng và mục đích khác nhau;
 • phát hành thẻ token thông minh thanh toán để thanh toán tiền vé một lần;
 • xác nhận phương tiện thanh toán theo các quy tắc đã thiết lập;
 • thu thập thông tin thống kê về việc sử dụng phương tiện thanh toán và bán hàng tự động;
 • chấp nhận và truyền tín hiệu điều khiển đến thiết bị trạm phát tín hiệu;
 • kiểm soát tính hiệu quả hoạt động của thiết bị trạm phát và máy chủ.
Back To Top