skip to Main Content
Umbis MPI

Hệ thống liên kết dựa trên bộ vi xử lý (MPI) là một hệ thống kiểm soát tự động có nhiệm vụ quản lý tàu và các tác nghiệp tại ga cũng như các khu gian gân kề sao cho phù hợp với các yêu cầu an toàn giao thông.

Hệ thống UMBIS cho phép:

  • kiểm soát các thiêt bị tự động tại ga (các chức năng chính của ghi và tín hiệu)
  • kiểm soát trạng thái các thiết bị tự động tại ga;
  • vận hành tàu an toàn;
  • chẩn đoán các thiết bị tự động và tự chẩn đoán các thành phần trong hệ thống;
  • tương quan với các hệ thống cùng hoặc có cấp độ cao hơn (hệ thống điều hành tập trung)
  • lưu trữ thông tin về trạng thái của thiết bị kiểm soát, hoạt động của người vận hành và dữ liệu chẩn đoán vận hành của các các thành phần trong hệ thống.

Cấu tạo hệ thống

Cấp trên

Cấp thiết bị kiểm soát bao gồm những nơi làm việc tự động chính hoặc dự phòng của người trực cũng như kỹ thuật viên.

Nhờ vào việc giới hạn quyền truy cập vào nơi làm việc tự động và loại bỏ khả năng thay đổi trong chương trình hoạt động của UMBIS mà tính toàn vẹn cũng như bảo mật của nguồn thông tin hệ thống được bảo đảm.

Cấp trung

Cấp trung là một tập hợp phần cứng và phần mềm đảm bảo việc kiểm soát và kiểm tra các mối liên hệ logic chính và gửi lệnh quản lý cũng như đảm bảo sự kết nối giữa các hệ thống “con”.

Cấp trung bao gồm trạm điều khiển tập trung và trạm kiểm soát gắn tại các đối tượng.

Cấp dưới

Cấp dưới của hệ thống bao gồm các thiết bị ngoài trời như máy quay ghi, đèn LED giao thông, cảm biến đếm trục, giá điện và dây cáp.

Umbis Micro-Processor Based Interlocking System (MPI)

Ưu điểm của việc sử dụng hệ thống UMBIS

Adaptability

Khả năng thích nghi

Các khả năng của UMBIS cho phép dễ dàng và nhanh chóng áp dụng hệ thống trên các tuyến đường ray chính và công nghiệp.

Safety

Tính an toán

Nhờ các thiết bị dự phòng và việc áp dụng nguyên tắc hoạt động “2 trong 3” mà tính an toàn của hệ thống liên khóa dựa trên vi xử lý được đảm bảo.

Reliability

Tính tin cậy

Tính tin cậy của hệ thống UMBIS dựa trên sự dự phòng “nóng” của các nút mạng trong hệ thống và dự phòng của các kênh liên lạc. Việc giám sát và chẩn đoán trạng thái thiết bị vi điện tử liên tục đảm bảo việc phát hiện kịp thời và xử lý trước khi xảy ra sự cố. Hệ thống có một màng bảo vệ xung hiệu quả, làm giảm tối đa tác động từ các yếu tố bên ngoài đơi với bộ vi xử lý.

Back To Top