skip to Main Content

Hệ thống thông tin hành khách (PIS) là một công cụ hiệu quả cung cấp cho hành khách các thông tin cần thiết liên quan đến lịch trình xe buýt, thời gian đến và khởi hành của tàu, thời gian và ngày hiện tại, các thông tin trợ giúp khác nhau.

Nhiệm vụ chính được PIS đề xuất giải quyết là:

  • thông báo bằng trực quan của hành khách về các tuyến xe buýt tại trạm;
  • thông báo bằng trực quan của hành khách về khoảng thời gian xe buýt đến và khởi hành tại các trạm;
  • thông báo bằng trực quan của hành khách về lịch trình xe buýt tại trạm;
  • cung cấp thông tin về ngày giờ hiện tại;
  • cung cấp cho hành khách các loại thông tin trợ giúp khác nhau (ví dụ thông tin về giá vé, tuyến đường, vv);
  • hiển thị thông tin về các dịch vụ vận hành khẩn cấp (ví dụ hiển thị thông tin về hệ thống phòng cháy chữa cháy);
  • cung cấp các hệ thống liên quan như Hệ thống địa chỉ công cộng, SCADA, ATS, AFC và các dịch vụ vận hành khẩn cấp với các tài nguyên PIS.
Passenger Information System Sheme

Ưu điểm của việc thực hiện PIS là:

  • tăng lưu lượng hành khách bằng cách thông báo cho hành khách về thời gian biểu và khoảng thời gian di chuyển của tàu ở chế độ trực tuyến, hướng đi của tàu, điều này cho phép nâng cao hiệu quả của dịch vụ hành khách;
  • hồi đáp nhanh chóng đối với các tình huống khẩn cấp trong khi tàu chuyển động (không hoạt động như mong muốn, tai nạn, vv), tự động điều chỉnh lịch trình giao thông và thông báo cho hành khách về những thay đổi này;
  • tạo ra trung tâm giám sát chung PIS, cho phép kiểm soát trực tiếp các thông tin hiển thị trên màn hình thông tin hành khách (PID – Màn hình hiển thị thông tin hành khách) và thực hiện theo dõi hoạt động của màn hình ở chế độ trực tuyến.
Back To Top