skip to Main Content

Việc thực hiện hệ thống cho phép hệ thống hóa và điều tiết quá trình di chuyển xe đến tuyến đường, lưu giữ hồ sơ chính xác về mọi hoạt động của lái xe và mọi hoạt động của các phương tiện giao thông cũng như việc đưa ra sự giao tiếp nhanh chóng và hiệu quả giữa các lái xe và những người điều khiển giao thông.

Yếu tố chính của hệ thống là màn hình điều khiển giao thông GPS để thông báo cho người điều khiển giao thông chính về tình hình hiện tại trong toàn bộ khu vực điều khiển hệ thống vận chuyển xe.

Tất cả các yếu tố chính của hệ thống được hiển thị trên màn hình trung tâm:

  • minh hoạ dưới dạng giản đồ về các phương tiện trên các tuyến đường;
  • minh họa dưới dạng giản đồ với sơ đồ các điểm dừng chân;
  • minh hoạ dưới dạng giản đồ về các tuyến đường;
  • biểu tượng miêu tả về chế độ hoạt động.

Ưu điểm của việc triển khai hệ thống:

  • nâng cao chất lượng dịch vụ bằng cách đưa ra tính quy củ giao thông; giảm mật độ giao thông đông đúc; giảm khoảng thời gian trên các tuyến đường trong giờ cao điểm; nâng cao sự an toàn của vận tải hành khách;
  • nâng cao nhận thức về thông tin của người dân về hoạt động vận tải công cộng;
  • đưa ra sự kiểm soát tập trung có hiệu quả và quản lý vận tải nói chung;
  • tăng cường quản lý chất lượng của các dịch vụ vận tải công cộng;
  • cung cấp việc theo dõi tập trung thời gian và tốc độ đi qua các tuyến đường.
Back To Top