skip to Main Content

Mạng lưới đa dịch vụ (MSN) là mạng Gigabit Ethernet dự phòng đa dịch vụ được thiết kế để cung cấp hạ tầng viễn thông được tổ chức tốt bao gồm tất cả các đối tượng chiến lược như OCC, trạm phát, kho hàng, tòa nhà văn phòng dịch vụ và bất kỳ nơi nào khác liên quan đến giao thông công cộng. MSN cũng cung cấp các kênh truyền thông đáng tin cậy giữa các vị trí chiến lược quan trọng và bãi đỗ xe hoặc nhân viên điều hành di động.

MSN truyền dữ liệu đáng tin cậy giữa tất cả các nút mạng và các hệ thống.

Cấu trúc liên kết mạng cho Mạng lưới Ethernet Gigabit dự phòng đa dịch vụ để liên kết các nút Trang chủ sẽ là một «cấu trúc liên kết vòng kép »:

  • mỗi nút của mạng lưới sẽ được kết nối với hai nút khác trong mạng lưới, với hai mối nối đến mỗi nút này, và với nút đầu tiên và nút cuối cùng được kết nối với nhau bằng hai mối nối, tạo thành một vòng kép;
  • cấu trúc liên kết mạng vòng kép cho phép truyền tải tất cả các khối lượng dữ liệu cần thiết trong trường hợp ngắt cáp quang hoặc một trong các nút hệ thống bị hư hỏng. Tất cả thiết bị MSN đều có mức sao lưu cần thiết để không mất dữ liệu đã truyền tải.

Theo dõi và kiểm soát MSN được tiến hành từ OCC, nơi làm việc tự động của quản trị viên mạng được trang bị trong mạng lưới.

Ưu điểm của việc triển khai MSN là:

  • cơ sở đáng tin cậy để truyền dữ liệu giữa các hệ thống;
  • trung tâm giám sát hoạt động MSN duy nhất đặt ở OCC;
  • trung tâm khai thác duy nhất các sự kiện MSN;
  • cung cấp các hệ thống khác với tài nguyên MSN (Hệ thống báo hiệu, SCADA, Hệ thống quản lý tòa nhà, vv);
  • kết nối các phân đoạn mạng mới vào mạng MSN trên các tuyến đường giao thông công cộng mới mà không cần chi phí thiết yếu cho việc thành lập trung tâm điều khiển mạng lưới cho từng tuyến giao thông công cộng.
Back To Top