skip to Main Content
Axle Counting System

LOT Group sử dụng hệ thống đếm trục Fraucher trong mọi giải pháp vận tải đường sắt của mình.

Hệ thống đếm trục FRAUSCHER (FAdC) (Áo) là một thế hệ mới của hệ thống đếm trục dựa trên giao diện tuần tự. Hệ thống này được dùng để kiểm soát số bánh xe tàu đi qua (kiểm soát và chỉ dẫn đường trống/không trống) xác định hướng chuyển động.

Hệ thống FAdC tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn của SIL

Giao diện truyền tin mở của hệ thống tối ưu hóa việc tích hợp FAdC với hệ thống tự động hóa đường sắt và các hệ thống điều khiển từ xa

Hệ thống đếm trục cho phép:

Chỉ dẫn đường trống/không trống

Chức năng chính của hệ thống đếm trục là cung cấp thông tin chính xác về việc liệu một đoạn đường đang trống hay bị chiếm dụng. Hệ thống có thể kiểm soát các khu gian ngắn trong ga cũng như các đoạn dài giữa hai ga hay giữa các hộp tín hiệu.

Khởi động lại (đưa về trạng thái ban đầu)

Trong quá trình đưa vào sử dụng hoặc trong trường hợp có sự cố khi sử dụng, bảo trì bảo dưỡng v.v., việc khởi động lại hệ thống đếm trục là cần thiết. Vì lý do có nhiều cách khởi động và chế độ hoạt động khác nhau nên việc tùy chỉnh quá trình khởi động lại là không thể thiếu. Giái pháp của Frauscher hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu của mọi khách hàng.

Chẩn đoán hệ thống

Ngoài việc đếm trục một cách chính xác thì việc truyền dữ liệu được chẩn đoán cũng đóng vai trò rất quan trọng.

Hệ thống chẩn đoán của Frauscher FDS có khả năng trao đổi những dữ liệu khác nhau. Việc này cho phép thực hiện công tác bảo trì ngăn ngừa, tối ưu hóa sửa chữa hư hỏng, tiếp cận trực tuyến các dữ liệu nhận được từ bộ đếm trục và giảm thiểu tối đa việc bảo trì giúp giảm chi phí trong suốt thời gian sử dụng.

Hệ thống cho phép cung cấp thông tin về:

  • hướng chạy tàu
  • xác định trung tâm của bánh xe
  • tốc độ
  • tình trạng máy đếm
  • đường kính của bánh xe, v.v

Axle Counting System

Hệ thống bao gồm các thiết bị cạnh đường và thiết bị tháp được tạo nên bởi:

  • cảm biến cài đặt trên đường ray (sử dụng kẹp sắt, không cần khoan)
  • hộp nối giữa các bộ thích ứng của đường ray
  • các dây cáp được đặt ở giữa

Dữ liệu từ cảm biến được truyền tới thiết bị tháp, ở đây chúng được xử lý bởi mô đun AEB.

Mô đun này thực hiện cả hai chức năng: xử lý thông tin vừa nhận từ cảm biến và đếm trục xe. Dữ liệu phát ra được truyền tới mô đun truyền tin, mang tín hiệu từ dữ liệu tới hệ thống có mức độ cao hơn.

Ưu điểm của Hệ thống đếm trục

Possibility to Determine Movement Direction

Khả năng xác định hướng chuyển động, số trục xe và tốc độ tàu;

Digital Communication Interface

Giao diện liên lạc kỹ thuật số, dịch vụ tự chẩn đoán gắn liền bên trong;

Low Operational Costs

Chi phí bảo trì, lắp đặt và khai thác thấp

Fast System Reset

Khởi động lại hệ thống nhanh chóng

Back To Top