skip to Main Content

Để kiểm soát giao thông vận tải công cộng và đưa ra sự chuyển động an toàn trên các tuyến đường, chúng tôi cung cấp thực hiện các hệ thống phụ sau đây của hệ thống CCTV (truyền hình mạch kín – Camera quan sát):

 • hệ thống phụ phát hiện video tự động của các phương tiện di chuyển;
 • hệ thống phát hiện video tự động của các xe vượt đèn đỏ;
 • hệ thống đo tốc độ từng đoạn.

Hệ thống phụ tự động phát hiện video của các phương tiện di chuyển đưa ra các chức năng sau::

 • công nhận tấm giấy phép lái xe;
 • tìm kiếm xe bị đánh cắp;
 • kiểm tra giao thông trên đường dành riêng cho xe buýt và xe điện;
 • giám sát hệ thống lệ phí điện tử;
 • giải pháp mô đun cho phép thực hiện các chức năng bổ sung.

Hệ thống phát hiện video tự động của các xe vượt đèn đỏ đưa ra các chức năng sau:

 • phát hiện video của đèn sáng nút giao thông;
 • công nhận tấm giấy phép;
 • lưu trữ tài liệu hình ảnh và vi phạm giao thông;
 • tùy chọn khôi phục lại tai nạn giao thông từ hình ảnh đã ghi trên video;
 • kết nối với đèn nút giao thông không cần thiết.

Hệ thống phụ đo tốc độ khu vực cung cấp các chức năng sau:

 • công nhận tấm giấy phép lái xe;
 • đo một đoạn đường dài tùy ý;
 • độ tin cậy và chính xác cao;
 • xử lý dữ liệu tự động;
 • dễ dàng xử lý vi phạm.
Back To Top